TANDA KEBOLEHAN PERMAINAN
                              WARNA-WARNA SENI SILAT
                                   LAMBANG KEBESARAN