TANDA KEBOLEHAN PERMAINAN SENI SILAT PUSAKA GAYONG
LAMBANG TANDA-TANDA SENI SILAT PUSAKA GAYONG MALAYSIA
LAMBANG KEBESARAN
CAWANGAN DI NEGERI KELANTAN
1998©opyright PSSPGM
webmaster: cayrol@hotmail.com
Sponsored by: